GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De raad van bestuur informeert†de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over zaken die spelen binnen de stichting MeerderWeert. Dit zijn onderwerpen op het gebied van financiŽn, formatie, visie op onderwijs en personeelsbeleid. Bij een aantal van deze zaken heeft de GMR advies- of zelfs instemmingrecht. Wij hechten groot belang aan vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten in de medezeggenschapgremia. Om die reden doen wij dan ook een oproep aan medewerkers en ouders om ons hierin te ondersteunen.

Neem gerust contact op met de voorzitter van de GMR.

De (technisch) voorzitter van de GMR:† † † Henk Jabben
Email-adres van de GMR :† † † †gmr@meerderweert.nl