Speerpunt: talentontwikkeling

Wij ontwikkelen talent door boeiend onderwijs
 

Wat hebben onze leerlingen nodig voor hun toekomst?

 
De afgelopen jaren hebben wij de kwaliteit van het onderwijs versterkt en geļnvesteerd in talentontwikkeling van leerlingen. Wij bieden boeiend onderwijs en betrekken leerlingen bij het onderwijs. Wij werken handelings- en opbrengstgericht en hebben daarbij ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om ons onderwijs nog meer toekomstgericht te maken, zetten we de komende jaren intensiever in op ontwikkeling van de individuele talen- ten van leerlingen. Ook integreren wij 21e eeuwse vaardigheden in ons onderwijs. Onze scholen ontwikkelen zich als pedagogische gemeenschappen tot het hart van hun wijk of dorp.
 
 
Waarop focussen wij de komende jaren?
  
Onze scholen zijn plekken waar kinderen zich samen in brede zin ook als mens kunnen ontwikkelen. Bij ons leren zij respectvol met elkaar omgaan, reflecteren op thema's als democratie, op een goede wijze omgaan met conflicten, et cetera. Onze scholen willen het pedagogische hart zijn van hun wijk of dorp, die uitnodigen tot ontmoeting en samen leren en bijdragen aan de ontwikkeling van democratisch burgerschap.
 
Het belang van de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden neemt toe. Denk aan ICT-geletterdheid, mediawijsheid, sociale competenties, culturele sensitiviteit, maar ook aan de ontwikkeling tot authentiek 'mens', waarbij zaken als zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie een rol spelen. Deze vaardigheden zijn niet nieuw in ons onderwijs, maar worden steeds belangrijker voor de toekomst van onze leerlingen. Die krijgen dan ook prominenter aandacht in ons onderwijs, net als onderzoekend leren en cultuureducatie.
 
Wij stimuleren de actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van leerlingen bij hun leerproces en richten ons nog meer dan nu op individuele talentontwikkeling. Onze leraren bieden inspirerend en een uitgebreid onderwijsaanbod, maar ook bij onze samenwerkings- partners kunnen onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en groeien in muziek, sport, techniek of kunst.