Verlof

Voor de algemene toepassing van de diverse verlofsoorten verwijzen wij u door naar de CAO Primair Onderwijs.

koppeling CAO

Specifieke toepassingen zijn:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof:
In geval van zwangerschap dient zodra mogelijk een zwangerschapsverklaring te worden toegestuurd aan de personeels- en salarisadministratie waarbij wordt aangegeven hoeveel weken (vier tot zes) voor de uitgetelde bevallingsdatum het verlof dient in te gaan. Dit wordt door de personeels-en salarisadministratie gemeld aan het UWV, waarna medewerker een brief van het UWV ontvangt per wanneer het zwangerschapsverlof start. Zodra medewerker bevallen is, dient de personeels- en salarisadministratie door middel van het toesturen van een geboortekaartje geļnformeerd te worden. Ook dit wordt weer door de personeels- en salarisadminstratie gemeld bij het UWV, waarna medewerker een brief van het UWV ontvangt waarin de einddatum van het bevallingsverlof vermeld staat.

Ouderschapsverlof:
Indien een medewerker gebruik wenst te maken van ouderschapsverlof dient deze dit eerst te bespreken met de directeur van zijn school en samen te bekijken of de wensen mogelijk zijn in de uitvoering. De personeels- en salarisadministratie zal daarna samen met medewerker de wensen vastleggen in een overeenkomst.