Alles wat je wilt weten over IMC Basis bij basisschool De Kameleon in Weert

19 februari 2020
Een van onze scholen, De Kameleon in Weert, neemt deel aan het landelijk programma IMC Basis. En Vivianne Neijnens, coördinator IMC Basis Weert, vertelt met veel enthousiasme meer hierover. Een jaar geleden wees ze directeur Roel van Dael op het programma IMC Basis met de vraag of het niet iets voor deze school zou zijn. Gezien De Kameleon net volop in ontwikkeling was met het herdefiniëren van de visie en missie vond hij het helemaal passen. De Kameleon heeft nu als slogan 'waar je leert voor het leven' en dat sluit precies aan bij alles waar IMC Basis voor staat.
Wat is IMC Basis?
De groepen 7 en 8 krijgen een keer per week, onder schooltijd, les van een bevlogen gastdocent op school of op locatie. Hierdoor ervaren en ontdekken zij samen met de gastdocenten diverse vakgebieden zoals journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde en beeldende kunst. Vivianne start met maken van een jaarprogramma, waarin diverse vakgebieden aan de orde moeten komen. Vervolgens worden de gastdocenten benaderd, die belangeloos en vooral met passie voor hun vak les komen geven. 'Had ik dat ook maar op mijn basisschool gehad', is de conclusie van menig gastdocent. Vivianne zorgt ook voor de juiste balans binnen de vakgebieden en de diverse leerniveaus. Bij vakgebied geneeskunde zien de kinderen zowel een arts als een ambulancebroeder aan het werk.
 
Hoe interactiever, hoe beter
En er wordt ook opgelet dat er geen sprake is van 'droge theorie', zoals je zou kunnen verwachten binnen het vakgebied politiek. De kinderen leren dat je binnen de politiek niet alleen invloed kunt uitoefenen, maar ook moet luisteren en respect hebben voor de ander. Met het democratisch stemmen, bijvoorbeeld over wel of geen vuurwerk, wordt duidelijk dat de kinderen hier echt wel een eigen mening over hebben. Hoe interactiever de les, hoe leuker de kinderen dit vinden. Ze gaan graag sámen aan de slag met de kapper, kok of laborant. Zelfs de les van de verloskundige is heel interactief; met een baarpop en de instructie 'hou je pink onder de schouder' helpen ze om een baby op de wereld te brengen. 
 
Mooie wisselwerking met de school
Heel actueel is het bezoek aan Ikea, waar alles draait om het thema 'duurzaam leven thuis'. Hier leren de kinderen niet alleen iets over de detailhandel, sales en interieurinrichting. Het overkoepelend thema is de zorg voor het klimaat. Ikea heeft wereldwijd zoveel klanten, dat ze het als hun plicht zien om hiervoor oog te hebben. Dit willen ze in deze schoollessen ook overdragen aan de kinderen, die op hún beurt weer anderen mogen beďnvloeden. Zodat ze niet alleen zelf bewuster worden, maar ook hun ouders kunnen wijzen op het scheiden van afval en korter douchen. Een extra mooi aspect is de wisselwerking, die hierdoor op de hele school ontstaat. Op 22 maart a.s. staat de open dag van De Kameleon namelijk ook helemaal in het teken van duurzaamheid. 
 
De positieve effecten van IMC Basis
Vivianne wijst op het groot effectenonderzoek, dat tussen 2018 en 2022 plaatsvindt door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Uit een eerder onderzoek van Strategy& blijkt dat de kinderen meer inzicht krijgen in werkvelden, beroepen, mogelijkheden en hun talenten. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat de kinderen ook méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben. In Weert is het IMC Basis programma o.a. mogelijk gemaakt door de Gemeente Weert, De Kameleon en Meerderweert en Stichting Provisus. Een waardevolle investering als je kijkt naar de meerwaarde die uit het onderzoek naar voren komt!
 
Gastdocenten gezocht
Vivianne maakt meteen gebruik om ook hier een oproep te plaatsen voor meer gastdocenten. Voor het vakgebied podiumkunsten later dit schooljaar zoekt zij bijvoorbeeld een DJ, grimeur, decorbouwer, toneelacteur of productieleider. Heb je ook passie voor je vak en wil je dit delen met de kinderen? Meld je dan aan via vivianne.neijnens@imcbasis.nl