Corona Update

15 maart 2020
Verlenging van de sluiting van onze scholen i.v.m. het coronavirus.

Op dinsdag 31 maart 2020 heeft het kabinet, na ingewonnen adviezen van het Outbreak Managementteam, besloten om de sluiting van de scholen te verlengen tot en met 28 april 2020.
De datum van 28 april 2020 houdt voor onze scholen in dat deze op zijn vroegst weer op maandag 11 mei 2020 opengaan. De meivakantie staat immers gepland van 27 april 2020 tot en met 8 mei 2020.
Het is op dit moment overigens nog maar de vraag of onze kinderen op maandag 11 mei weer naar school kunnen gaan. De overheid zal daarover beslissen, uiterlijk op 21 april a.s.
Dit houdt in dat onze scholen van 27 april tot en met 8 mei 2020 gesloten zullen blijven voor onderwijs. Uw kind mag helaas tot die tijd de school niet bezoeken.
 
In eerdere berichtgeving hebben we u meegedeeld dat voor de niet-toegestane toegang tot de school één uitzondering geldt: "Kinderen van ouders die een vitaal beroep uitoefenen en geen opvangmogelijkheid hebben". Wekelijks wordt geïnventariseerd welke ouders van deze noodopvang gebruik maken. Inschrijving verloopt via het ouderportaal van de school.
Het uitgangspunt is nog steeds dat dit uitsluitend geldt voor ouders die werken in een cruciale beroepsgroep en die zelf onmogelijk opvang kunnen regelen. De dagopvang voor 4 tot 12-jarigen organiseren onze scholen zelf, de overige opvang wordt verzorgd door onze opvang-partners.
Deze constructie vraagt heel veel van onze teamleden omdat zij, naast opvang, ook nog onderwijs op afstand voor hun eigen kinderen uit de eigen groep moeten organiseren. Daarom is het van groot belang dat het aantal op te vangen kinderen overdag zo beperkt mogelijk blijft.
 
Wat betekent de sluiting van de scholen tot en met 28 april 2020 (en mogelijk daarna) nu voor het onderwijs voor uw kind/kinderen? Onze leerkrachten, ondersteuners en leidinggevenden zullen al het mogelijke blijven doen om het reeds opgestarte 'onderwijs-op-afstand' zo optimaal mogelijk te blijven organiseren en uitvoeren. Daarnaast hebben wij besloten om reeds geplande activiteiten voor de rest van het schooljaar, waarbij kinderen en volwassenen samen komen, af te gelasten.
Denk hierbij aan activiteiten zoals schoolkamp, schoolreisjes, einde schooljaar-activiteiten, musicals (met publiek). Waar mogelijk denken we na over alternatieve activiteiten die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard wordt u hier door uw school van op de hoogte gehouden.
 
Wij willen alle medewerkers van onze twee organisaties een groot compliment geven over hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit die de afgelopen weken zijn getoond. Fijn als ouders en kinderen hier hun waardering over blijven delen met hen!
 
Wij wensen u heel veel sterkte toe, de komende weken, en zijn erg blij met de (ook door u) vertoonde veerkracht en samenwerking.