Wij sluiten de scholen

15 maart 2020

Al onze scholen zullen vanaf morgen tot en met 6 april a.s. dicht zijn. Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen moeten dus vanaf nu thuis blijven.  Uitzondering zijn de kinderen van ouders in vitale beroepen. 

 

Vanavond is vanuit de schoolbesturen MeerderWeert en Eduquaat een brief opgesteld, waarin wordt uitgelegd wat de gevolgen van deze maatregel zullen zijn. Deze brief vindt u op het ouderportaal en hier op onze website.

 

Wij blijven u op de hoogte houden van alle vervolgstappen en wensen u heel veel sterkte toe, de komende tijd.