Informatie over het Coronavirus

11 februari 2021
Het coronavirus Covid-19 zorgt voor veel vragen. Dat begrijpen we heel goed. Daarom houden wij op deze pagina iedereen op de hoogte van de gevolgen en ontwikkelingen binnen onze stichting. Daarbij houden we goed contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arbo-dienst, de PO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze pagina treft u een aantal verwijzingen aan die voor het basisonderwijs van belang zijn.