17 November 2013 Nwsbrf nummer 17 - november 2013
VOORWOORD
Een nieuw schooljaar en onze MeerderWeert Nieuwsbrief ziet er weer anders uit. Waarom?
Het laten maken van onze nieuwsbrief was een kostbare zaak omdat we er anderen, van buiten MeerderWeert, bij nodig hadden. Niet alleen op de scholen moet bezuinigd worden, maar ook bovenschools. Met het zelf maken besparen we enkele duizenden euro's. Op deze manier draagt het bestuurskantoor een steentje bij aan de bezuinigingen. De opmaak is veranderd, geen lange artikelen maar korte inleidingen waarna je kunt doorklikken om de rest te lezen. Dit leest efficiŽnter en is bovendien een stuk goedkoper dan de veelkleurige, vast opgemaakte versie. Bovendien hebben we nu zelf de regie in handen en kunnen we, net zo vaak als we willen, een (extra) nieuwsbrief uitbrengen. Veel leesplezier met onze vernieuwde Nieuwsbrief!

Renť van Strijp,
Voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert
Pagina's
Van de Bestuurstafel
Enkele belangrijke mededelingen van de Raad van Bestuur

Nieuwsbrief 17 FinanciŽn
Aandacht voor de volgende onderwerpen: Europees betalingsverkeer; Invoering passend onderwijs; Primair onderwijs presteert bovengemiddeld; Contacturen; Kinderopvang.

Personeel
Aandacht voor de volgende onderwerpen: Extra investeren in onderwijs; Arbodienst; Cafetariaregeling(fietsregeling); Vakbondscontributie; Woon- /werkverkeer - Eindejaarsuitkering; Aanleverdatum mutaties.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het schooljaar 2013-2014 draait al weer op volle toeren. Net als ieder jaar ook dit jaar weer enkele belangrijke onderwerpen, zoals de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de samenwerking naar een regionaal kennis- en expertisecentrum.

De pen is voor........
Werken met kinderen is heel bijzonder. Mijn doel in werk is: er mede zorg voor dragen dat een kind zich veilig voelt in een omgeving waar het een groot deel van de dag is: op school.

Wat doe jij nou?
Collega's vertellen over hun hobby, hun passie of over iets dat ze graag met anderen delen. Enith Linssen van bs St. Laurentius vertelt over haar liefde voor muziek

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op kleine en grote of opmerkelijke gebeurtenissen op school. Zet jou school ook eens in de spotlights! De jongens en meisjes van bs De Tweesprong zetten hun beste beentje(s) voor!

Meerschoolse Plusklas
Dit schooljaar zijn de meerschoolse plusklassen gestart. Carla Smits en Willeke Linssen werken op bs Leuken en bs Aan de Bron. Een verrijking en verbreding voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Zwaaien en Handen schudden
We feliciteren of nemen afscheid.

Agenda
Kijk hier voor de agenda voor de maanden oktober, november en december

Van de Redactie en Colofon
Alle mededelingen in deze nieuwsbrief worden officieel geacht en dienen als zodanig gelezen te worden. Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten