27 December 2015 Nwsbrf nummer 27
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
 
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2015. Dat betekent dat alweer bijna een jaar voorbij is. Een jaar waarin veel is gebeurd en waar we met trots op terug kijken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt, gaan we daar wat uitgebreider op in.
 
Nieuwbouw: In diverse bouwtrajecten zijn weer een aantal belangrijke stappen gezet. De nieuwe Schrank is tijdens de druk bezochte opening op 6 november jl. opgeleverd; een prachtige nieuwe school, klaar voor de toekomst. Op 30 november jl. zijn de overeenkomsten getekend met Bertens en Vlassak, de aannemers voor de nieuwe scholen in Leuken en Laar. De bouw start begin 2016.
 
Schoolbezoeken: De jaarlijkse schoolbezoeken door de RvB zijn begonnen. Afgelopen weken zijn al een aantal scholen, veelal rondom lunchtijd, informeel bezocht. De ontvangst was steeds hartelijk en het is goed te zien dat iedereen werkt met veel passie en drive. Het vraagt in een aantal gevallen wel om aandacht voor een goede balans tussen in- en ontspanning, en tussen thuis en school. Omgaan met werkdruk en het vinden van balans is net als ontwikkeling, nascholing en professionalisering een van de onderwerpen van de professionele en lerende organisatie die we in het volgende jaar d.m.v. een aantal projecten nadrukkelijk willen gaan oppakken.
 
AZC: Dit begint nu daadwerkelijk vorm te krijgen. Er is een gebouw toegewezen waarin primair en voortgezet onderwijs samen gerealiseerd gaan worden. Redelijk uniek in Nederland! Ook is het goed om te zien dat voor dit project de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen wordt door de drie (primair onderwijs) schoolbesturen in Weert: Mozon, Eduquaat en MeerderWeert.
De gemeenteraad van Weert heeft de startbudgetten beschikbaar gesteld. De kwartiermakers (Thérèse Huijbregts en Jos Leenders) zijn druk bezig om alle voorbereidende werkzaamheden op tijd gerealiseerd te krijgen. Zij worden vanaf de beoogde startdatum, 4 januari 2016, bij dit belangrijke werk door een twaalftal nieuwe collega's ondersteund. Wij starten met negen groepen voor 137 ingeschreven asielzoekerskinderen.
Namens de gezamenlijke schoolbesturen feliciteren we deze veertien collega's met hun benoeming tot leerkracht bij de KoaLa AZC-school te Weert met ingang van 1 januari 2016. Belangrijk werk, voor kinderen en ouders in vaak zeer moeilijke omstandigheden. De school en de groep medewerkers die daaraan verbonden is, draagt in belangrijke mate bij aan een hernieuwd toekomstperspectief voor hen! We zijn ervan overtuigd dat zij samen iets heel moois neer gaan zetten. Wij wensen hen veel succes toe met deze nieuwe en mooie uitdaging!
 


Leerkrachten KoaLa AZC-school Weert per 1 januari 2016
Thérèse Huijbregts
Yvonne van Aubel-Klinkenberg
Joan Dinjens
Truus Haenen-v.d. Port
Marlie Konickx
Hannie Peeters-Berghuis
Els Venner
Jos Leenders
Peter v.d. Bosch
Femke van Dijk
Reggy Helweg-Mennen
Nicole Houben-Tulkens
Nelle Huijsmans
Robert van Renswouw

Veel plezier met het lezen van deze laatste nieuwsbrief van 2015.
We hopen dat iedereen in relatieve rust dit kalenderjaar kan afsluiten en een gezellige, warme en ontspannen kerstperiode tegemoet gaat. Namens alle mensen van het bestuurskantoor en Amenso wensen we iedereen fijne feestdagen toe.

           
René van Strijp en Henk Jabben,
Raad van Bestuur MeerderWeert