Nwsbrf 28 February 2016 Nwsbrf nummer 28
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


In deze nieuwsbrief lees je een aantal belangrijke zaken over werkdruk, de MeerderWeertdag en de permanente ontwikkeling van ons allemaal.

Na de lange, maar zachte, winter is eindelijk de lente begonnen. Dat geeft meteen ook de energie die we hard nodig hebben om het hoofd te bieden aan de inmiddels erkende, maar nog niet opgeloste werkdruk in het onderwijs. Het feit dat erover gesproken wordt en dat het landelijk op de agenda staat, is echter hoopvol. Binnen MeerderWeert is besloten dat we niet gaan wachten, maar in de dialoog met iedereen nu op de school handvatten gaan zoeken om te komen tot vormen van werkdrukvermindering die werken bij jou op school.

Met ca. 250 medewerkers naar Eindhoven om wetenschap en techniek aan den lijve te ervaren, dat was de insteek en het thema van deze MeerderWeertdag. Terugkijkend hierop denken we dat de werkgroep hierin goed geslaagd is (waarvoor dank). Zeker de filosofische insteek om de natuurlijke nieuwgierigheid met gesloten vragen tot een doe-moment te brengen kan zijn nut in de praktijk bewijzen. De conclusie dat wetenschap overal over mag gaan, is ook een belangrijke constatering. Daardoor kan het in de klas ook heel gewoon worden om in te gaan op allerlei vragen die bij kinderen leven en deze vragen te vertalen naar 'doe-dingen'.

Er is een update van de MeerderWeert academie afdeling E-LEARNING. De personele mutaties zijn verwerkt en ieder kan op het e-mailadres van de huidige school inloggen. Er zijn vanaf 30 maart twee nieuwe modules voor iedereen toegankelijk om in eigen tijd en eigen tempo te volgen. Het betreft de modules:
  1. 21e-eeuwse vaardigheden basis (wat zijn die vaardigheden dan wel?)
  2. omgaan met druk en tegenslag (geeft handvatten voor werkdrukvermindering).
Vanaf het bestuurskantoor en Amenso wensen we iedereen alvast een welverdiende meivakantie toe!
 
René van Strijp en Henk Jabben,
Raad van Bestuur MeerderWeert
Pagina's
Personeel
Stand van zaken CAO; Studie naar opsplitsing ABP; Wijziging fiscale wetgeving combinatie pensioen en werken; ABP-premie omhoog; aanpassing Wwz; uitleg loonstrook; werkdruk, werkbeleving, werkplezier.

Oproep vervangers
Wie kent er nog geschikte meesters of juffen die graag aan de slag willen?

Financiën
Compensatie stijging ABP-premie; geen btw-afdracht; werkloosheid daalt, nieuwe regels in 2016.

Onderwijs in Weert en Nederweert, daar zit muziek in!
De komende drie jaar gaan de basisscholen gebruik maken van één van de twee stimuleringsregelingen van de overheid voor de verbetering muziekonderwijs. Enerzijds van het gezamenlijke project van het ministerie van Onderwijs met theaterproducent Joop van den Ende en anderzijds van het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! (van de provincie Limburg).

De pen is voor...
Henk Martens van basisschool De Schrank in Ospel

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of over iets dat ze graag met anderen willen delen. Aan het woord zijn José Bongers van De Bongerd in Nederweert en Thijs van Meijl.

MeerderWeert bouwt
Actuele stand van zaken over ver- en nieuwbouw in beeld.

MeerderWeertdag 29 maart 2016
Impressie van de MeerderWeertdag op 29 maart 2016.

IN MEMORIAM Marie-Anne Hennissen-Delnooz
Op zondag 6 maart 2016 is Marie-Anne Hennissen-Delnooz overleden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De helft van het schooljaar zit er op. In tweede helft is de GMR druk met een aantal onderwerpen.

Tips en Tops ICT
Er zijn tegenwoordig een heleboel online tools te vinden die we kunnen gebruiken om het onderwijs uitdagender en interactiever te maken. Voor deze tools heb je meestal alleen maar een internetverbinding nodig. Maar welke tool kan ik nu waarvoor inzetten en waar vind ik deze tools allemaal?

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren en nemen afscheid.

Agenda
Raadpleeg de agenda voor de maanden april, mei, juni 2016.

Van de Redactie en Colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.