Nwsbrf num September 2016 Nwsbrf nummer 30
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Het nieuwe schooljaar is al weer zes weken aan de gang. De zomer is voorbij, de koudere periode breekt aan. Om iedereen te bedanken voor haar/zijn inzet hebben we er voor gekozen om jullie op de dag van de leraar eens warm te verrassen! Voor iedere medewerker is er een MeerderWeert fleecevest op maat. We hopen ze nog vóór de herfstvakantie te kunnen aanbieden.

Onze MeerderWeert website is in de zomervakantie onder handen genomen en kan nu weer een tijdje mee. Klik op bijgaande link om te zien wat er is veranderd www.meerderweert.nl.

De gunstige berichten over de afname van asielzoekers in Europa hebben ook effect op ons AZC in Weert. Hadden we bij de start nog 140 kinderen die onderwijs ontvangen, ondertussen is dat aantal fors teruggelopen. Fluctuaties in leerlingenaantallen leiden ertoe dat er minder vaste groepen zijn en dat leerkrachten van de KoaLa-school tewerkgesteld worden voor andere taken op scholen van MeerderWeert of Eduquaat.
Omdat de bekostiging van AZC-onderwijs is gebaseerd op de norm van het Speciaal Onderwijs is het mogelijk om met groepen van 12-14 leerlingen te werken.
Voor dit schooljaar richten we het onderwijs in op zes groepen (was negen groepen).

Een van de speerpunten van MeerderWeert is de komende jaren het nieuwe leiderschap en eigenaarschap voor alle betrokkenen. Om aan deze onderwijsvernieuwing vorm en inhoud te geven, worden de MeerderWeert-directeuren opgeleid gedurende een intensieve vijfdaagse training. Doel is dat zij de leerkrachten begeleiden in het aanpassen van hun vorm van leidinggeven zodat kinderen eigenaar kunnen worden van hun eigen ontwikkeling.

MeerderWeert bestaat nu tien jaar. Tijd om te vieren én om 'oude medewerkers' hier ook bij te betrekken. Bij voldoende belangstelling organiseren we een reünie voor de oud-medewerkers van MeerderWeert. We houden jullie op de hoogte.
 
René van Strijp
Henk Jabben

Raad van Bestuur MeerderWeert
Pagina's
Personeel
Vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen; alleen maar juffen?

Financiën
Kabinet doet magere beloftes aan primair onderwijs; regeling beleggen en belenen geactualiseerd; PO-Raad waarschuwt voor nijpend lerarentekort; afspraken over procesgang en informatievoorziening gewichtenadministratie po; versterking bestuurskracht ook langs Eerste Kamer.

De pen is voor...
Frank Simons, directeur van de Odaschool

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of over iets dat ze graag met anderen willen delen. Deze keer is het woord aan twee leerlingen van basisschool De Schrank in Ospel: Noa en Lisa van der Velden.

Integraal Kindcentrum Laar geopend
Eén veilige en leerrijke omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar: basisonderwijs en dagopvang komen samen op Laar.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor basisschool Leuken en basisschool De Schrank in Ospel.

Tips en Tops ICT
Inschrijven inspiratiemiddag leren in de 21ste eeuw.

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren en nemen afscheid.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Nieuws van de GMR.

MeerderWeert bouwt
Actuele stand van zaken over ver- en nieuwbouw in beeld

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden oktober, november en december 2016.

Van de Redactie en Colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.