Nwsbrf num November 2016 Nwsbrf nummer 31
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Het jaar 2016 loopt ten einde. De kerstperiode is de periode om lekker uit te rusten en op te laden met goede voornemens om de rest van het jaar ertegen te kunnen.
In oktober meldden we dat we er op de dag van de leraar voor gekozen hadden om jullie eens warm te verrassen met voor iedere medewerker een MeerderWeert fleecevest op maat. Ondanks onze goede bedoelingen konden we dit niet geregeld krijgen vóór de herfstvakantie door leverproblemen. Later bleek dat de vesten zelfs pas na de kerstvakantie geleverd kunnen worden. We hopen dat het deze keer wel gaat lukken!

 
Onze bouwtrajecten bereiken hun voltooiing. Op wat afwerkpunten na is basisschool Leuken voorlopig de laatste school die onder handen is genomen. Daarmee is MeerderWeert goed en up-to-date gehuisvest. Met de oplevering van basisschool Leuken op 22 november jl. kwam een einde aan een reeks van ver(nieuw)bouwen van veel oude schoolgebouwen. Om dat te vieren en om iedereen de gelegenheid te geven dit mooie gebouw eens vanbinnen te bekijken wordt de nieuwjaarsreceptie in 2017 gehouden in "IKC Leuken" (de officiële uitnodiging is per mail verzonden).

De 'dag van beweging' heeft helaas niet geleid tot spectaculair veel aanmeldingen van leerkrachten. Daarom hebben ook de directeuren besloten hieraan deel te nemen en de kans te grijpen om op een andere dan de eigen school nieuwe ervaringen op te doen.
Onderstaand zie je de planning van deze wisseldag voor directeuren op 19 januari 2017.
Je krijgt dan voor één dag even een andere directeur op je school.
Het is fijn als je kunt laten zien waar je trots op bent, wat goed gaat en hoe er gewerkt wordt.

De voorlopige planning is als volgt:

Basisschool Aan de Bron : Jan Cuijpers
Basisschool De Bongerd/IKC De Kerneel : Jos Coolen
Basisschool De Kameleon : Henk Martens
Basisschool De Firtel : Margo Jacobs
Basisschool Joannes/St. Laurentius : Ans Hermans
Basisschool ODA : Barbara Schipper
Basisschool Budschop/IKC Laar : Esther Nabben
IKC Leuken : Erna Bouten
Basisschool De Schrank : Frank Simons
Basisschool De Tweesprong/De Zonnehof : Bart Caris
 

De oproep om een reünie te organiseren heeft gehoor gevonden. Een veertigtal oud-medewerkers van MeerderWeert heeft gereageerd en dus gaan we dit faciliteren. We plannen een datum in het voorjaar om met deze groep te verkennen wat hier zinvol bij is. We houden jullie hiervan op de hoogte.
 
Geniet, neem rust en kijk terug op wat je al allemaal hebt bereikt. Wij wensen iedereen een mooie en ontspannen kerstvakantie toe.
 
René van Strijp en Henk Jabben,
Raad van Bestuur MeerderWeert
Pagina's
Personeel
'Leerkracht en ouders moeten het sámen doen'; Dekkingsgraad stabiel over drie kwartalen; AOW-leeftijd: einde stijging niet in zicht; Pensioenrichtleeftijd; Pensioenpremie stijgt in 2017; Wetsvoorstel lerarenregister; Collectieve zorgverzekering.

Financien
Wijziging bekostiging vluchtelingenkinderen; 40 miljoen voor masteropleiding schoolleiders primair onderwijs; Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht; 'Maak bezuinigingen op onderwijs ongedaan', zegt onderwijsveld.

Dag van beweging
Dag van beweging leerkrachten; Dag van beweging directeuren. Bas Poels, leerkracht bij SBO Het Palet deelt zijn ervaringen.

De pen is voor...
De Schakel/Taalklas op Basisschool Aan de Bron. Sinds enkele jaren is naast de schakelklas voor kinderen uit de groepen 1/2 ook een taalklas ingericht voor leerlingen vanaf groep 3 t/m 8.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of over iets dat ze graag met anderen willen delen. Deze keer is het woord aan Anne-Marie Heijckers, leerkracht in groep 3-4 op Basisschool Joannes te Tungelroy. Haar hobby's zijn keyboard spelen, golfen, maar vooral haar honden.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor het project Hart voor je Wijk in Budschop en voor de mobiliteit van Iris van Mierlo-Janssen.

Tips en Tops ICT
Office 365 in het onderwijs. Zoals iedereen misschien al weleens gehoord heeft is het 'cloud' werken een toekomstgerichte term die tegenwoordig veel voorbijkomt. Wat is het 'in de cloud' werken nu precies?

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren en nemen afscheid.

MeerderWeert bouwt
IKC Leuken staat in de startblokken.

Nieuws van de KoaLa-school
De wereld blijft in beweging. Dat gaat niet ongemerkt voorbij aan onze KoaLa-school. Op dit moment is er nog maar de helft van het aantal leerlingen (70) waarmee we begonnen zijn in januari 2016.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden januari, februari en maart 2017.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.