Nwsbrf num January 2017 Nwsbrf nummer 32
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Via de wenseninventarisatie heeft iedereen weer haar/zijn voorkeuren voor volgend schooljaar kenbaar gemaakt. Bij AMENSO gaan ze ermee aan de slag en we hopen de verzoeken zo snel en zo goed mogelijk te honoreren.

Op 5 april jl. hadden we een prima MeerderWeertdag. Thijs Homan lichtte op een ludieke manier 'eigenaarschap' toe (de linker en de rechter camping).
's Middags waren er veel interessante workshops. Complimenten voor de werkgroep voor deze goed geregisseerde en gezellige dag (zie onze website voor de foto's).

Op 12 april jl. was er voor de eerste keer een reŁnie voor oud-medewerkers van MeerderWeert (vanaf 2006 dus). Het was een heel gezellige middag die volgens de deelnemers voor herhaling vatbaar is.

De RvB volgt samen met de directeuren een cursus om het gewenste toekomstige leiderschap bij MeerderWeert te verkennen. Bestuurders en directeuren hebben dit traject in vijf studiedagen gevolgd, samen met OMJS.

Het AZC in Weert is permanent in ontwikkeling. Na een aanvankelijke start in het begin van het schooljaar met 9 groepen, zijn er nu nog maar 4 groepen. De leerkrachten die moesten afvloeien zijn voor het merendeel herplaatst in soortgelijke taakstellingen. Voor het komend jaar willen we nieuwkomers en vluchtelingen (met een status) op onze andere scholen plaatsen in taalopvangsteunpunten, waarin met het AZC wordt samengewerkt.

Zoals bekend zijn er werkgroepen van beide stichtingen aan†de slag geweest met vier onderzoeksvragen over toekomstige samenwerking tussen Eduquaat en MeerderWeert. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken waarin we verschillen en waar we al dingen samendoen. De rapportage hierover wordt toegelicht aan de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur, de werkgroepen en alle MR leden. Vůůr 5 juli a.s. zal de stuurgroep over deze samenwerking een advies geven aan de Raden van Toezicht.

MeerderWeert is druk met het communicatieplan zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze communicatie-uitingen niet ad-hoc zijn maar doordacht. Een heldere, eenduidige, boodschap en het juiste communicatiemiddel. Onder leiding van een externe communicatie-expert werken directeuren in werkgroepen om hieraan handen en voeten te geven. Als u denkt dat u in een van de werkgroepen een bijdrage hieraan kunt leveren, neem dan contact op met de eigen directeur.


De meivakantie staat voor de deur … al weer bijna een schooljaar voorbij.
We hopen op goed weer en de nodige rust voor iedereen zodat we het jaar gezond en ontspannen af kunnen maken.†


Pagina's
Personeel
Eerste Kamer stemt in met verplicht lerarenregister; Eenmalige uitkering 2017; Dekkingsgraad gestegen; Onderwijspoort: 'De beste leraren voor de klas '

Financien
Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding; Schoolbesturen verbeteren financiŽle positie; Scholen en gemeenten: Breng vastgoeddata op orde; School krijgt structureel te weinig geld; Subsidie voor muziekonderwijs; Herziening gewichtenregeling; Derde uur bewegingsonderwijs onhaalbaar.

De pen is voor...
Helen Swakhoven van De Kameleon. Ze werkt sinds anderhalf jaar op de Kameleon, ze vertelt over een nieuwe kijk op leesonderwijs.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor Naomi Winters-Knoppers van BS Leuken en hoogbegaafdheid en voor de opening van IKC Leuken.

Tips en Tops ICT
In 2014 is gestart met het inrichten van een leernetwerk met als titel "Wetenschap &Technologie Midden-Limburg" (W&T). Doel van dit programma is om Wetenschap en Technologie in te passen in het onderwijs. Het programma gaat uit van een ontwikkeling die gericht is op het vasthouden, stimuleren en door ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij de kinderen.

Huisvesting
Opbrengst PV Zonnepanelen 2016 MeerderWeert/Eduquaat

Reunie oud-medewerkers
ReŁnie van oud-medewerkers MeerderWeert op 12 april 2017

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren en nemen afscheid

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In het kort een overzicht waar de GMR mee bezig is.

Communicatieplan
Communicatieplan klaar, nu aan de slag!

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
Op 9 januari 2017 was er een feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst in het gloednieuwe IKC Leuken. Enkele highlights uit de toespraak van Henk Jabben

Agenda
Raadpleeg hier de AGENDA voor de maanden april, mei en juni 2017.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.