Nwsbrf 34 August 2017 Nwsbrf nummer 34
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD

Staking
Op donderdag 5 oktober heeft een groot aantal medewerkers van MeerderWeert deelgenomen aan de landelijke stakingsactie voor meer salaris en voor minder werkdruk in het primair onderwijs. Al onze scholen waren die dag dicht, de stakingsbereidheid was nagenoeg 100%. De opkomst in Den Haag was met 50.000 leerkrachten fors hoger dan verwacht. Vanuit Weert vertrokken die dag drie bussen met 140 medewerkers van Eduquaat en MeerderWeert.

Een duidelijk signaal dat het zo niet langer kan. Het budget is op geen enkele wijze meer in verhouding tot de opdrachtstelling. De toekomstbestendigheid van ons vak is in het geding! In deze boodschap staan bestuurders, directeuren en leerkrachten zij aan zij, en hebben zij dezelfde belangen.
Lees verder... "Code rood ook voor MeerderWeert".docx
 
Kennis en Expertise Centrum
Bouwbedrijf Mertens heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een Kennis en Educatief Centrum in Weert. Na een aanlooptermijn, met forse hobbels en vertragingen, wordt de bouw in week 44 eindelijk gestart.
Naar verwachting is de oplevering eind 2018.

Inspectietoezicht
In het kader van het vernieuwd toezicht wordt MeerderWeert in januari 2018 door de Inspectie bezocht. Dit keer ligt de focus met name op het bestuur en de wijze waarop zij de kwaliteit van de scholen in beeld heeft. Ook een aantal scholen zal in het kader van dit onderzoek (tevens tellend voor het vierjaarlijkse inspectiebezoek) op een reeks kwaliteitsonderdelen geïnspecteerd worden. Gesprekken met de Raad van Toezicht, de GMR, directeuren, stafmedewerkers en expertgroepen maken eveneens deel uit van dit onderzoek.
 
Samenwerking MeerderWeert en Eduquaat
Ten aanzien van de stand van zaken in de samenwerking tussen MeerderWeert en Eduquaat zijn alle medewerkers met een persoonlijke e-mail geïnformeerd.
Voor de brief/e-mail, klik hier
 
Herfstvakantie
De herfstvakantie valt dit jaar erg vroeg. Zeven weken na de start van het schooljaar is de vakantie al komende week. Wij wensen iedereen een zonnige en ontspannen week!
 
Raad van Bestuur MeerderWeert,
Henk Jabben en René van Strijp

 
Pagina's
Personeel
CAO PO 2016-2017 opgezegd; Bekwaamheidseisen voor leraren; Stijging aantal pabo-inschrijvingen druppel op gloeiende plaat; Voorbereidingen lerarenregister gaan door; Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling; Dekkingsgraad kruipt langzaam omhoog; Taakstelling banenafspraak!

Financien
Instemmingsrecht MR bij hoofdlijnen financieel beleid wordt heroverwogen; Alternatieven voor of naast de lumpsum; Versterking bestuurskracht: transparantie en verantwoording moeten nog beter; Bekostiging primair onderwijs is voldoende voor wettelijke eisen, niet voor ambities; Wat is er per 1 augustus veranderd voor het primair onderwijs?

De pen is voor...
Sanne van Buggenum van BS De Bongerd. Sinds het nieuwe schooljaar werkt ze hier en ze is enthousiast over toekomstgericht onderwijs.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Bas Poels van IKC Leuken 'is muziek'.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor BSO en BS Budschop.

Tips en Tops ICT
De Week van de Mediawijsheid Thema 2017: Generatie Media: samen mediawijs

Huisvesting
Met de juiste verlichting meer comfort! In de zomervakantie zijn enkele schoolgebouwen van MeerderWeert voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Dit betekent: meer en betere verlichting én geld besparen.

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren een aantal mensen van harte met hun 40-jarig jubileum! We nemen afscheid van twee mensen en wensen hen alle goeds voor de toekomst!

In memoriam Thea Heugen-van de Vorst
Op vrijdag 29 september 2017 is Thea Heugen-van de Vorst overleden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In het kort een overzicht waar de GMR mee bezig is.

Agenda
Raadpleeg hier de AGENDA voor de maanden oktober, november, december 2017.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.