Nwsbrf 35 December 2017 Nwsbrf nummer 35
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD

Beste MeerderWeert-medewerkers,

Zoals bekend, is Renť van Strijp al een tijdje uit de running. In de loop van december en januari volgen er onderzoeken en gesprekken die (naar verwachting) meer duidelijkheid zullen geven. Pas dan kan een prognose worden gemaakt over de termijn waarop hij het werk weer kan hervatten.
Wij wensen hem veel sterkte en beterschap!

Diezelfde wens geldt ook voor alle andere afwezige medewerkers. Een aantal collega's kampt op dit moment met de gevolgen van een nare ziekte. Hen wensen wij, juist met deze dagen, extra sterkte toe.
Bovendien vertrekken de komende tijd een aantal collega's†en worden we 'verrast' met een 14-tal zwangerschappen. Voor het kindertal zeer gunstig, maar het maakt de opdracht van adequate vervanging tot een pittige opgave.†Voor reguliere vervangingen hebben we nauwelijks mensen achter de hand.

De uitbreiding op de KoaLa school voor nieuwkomers (van 4 naar 6 groepen, vanwege een grotere instroom in het AZC) hebben we kunnen invullen met extern personeel.

De bouw van het KEC (Kennis en Expertisecentrum) is gestart. De oplevering wordt verwacht in december 2018. Vůůr o.a. Het Palet zijn intrek kan nemen, moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden.
De bouwactiviteiten zijn via camera's te volgen op: www.mertensbouw.nl (bovenaan in de site zijn webcams te openen waaronder die van KEC Weert).

De onderwijsinspectie bezoekt onze stichting en onze scholen. Op dinsdag 19 december vindt op bestuursniveau een startgesprek plaats. Daarna wordt in de maand januari een aantal scholen bezocht en vinden er verificatiegesprekken plaats. Drie van onze scholen stellen zich kandidaat voor het eindoordeel "Goede School".† Deze vorm van toezicht is nieuw, daarom ook wel spannend. We zien een en ander met veel vertrouwen tegemoet.


Op dinsdag 12 december is er door veel medewerkers in het primair onderwijs in Nederland -als vervolg op eerdere acties- gestaakt. Ook in Weert en Nederweert waren alle basisscholen gesloten. Het op 29 november gevoerde gesprek met de nieuwe minister van Onderwijs, Dhr. Slob, was open van karakter. Ook had hij begrip voor de eisen en erkende de werkdruk, maar een positief resultaat kon hij vooralsnog niet melden.
De actiebereidheid in het onderwijs is hoog, de nood is evenzeer hoog.
Wij zijn benieuwd of de regerende coalitiepartijen bereid zijn om in de komende maanden meer investeringen in het onderwijs mogelijk te gaan maken.†

De raad van Bestuur van MeerderWeert erkent de noodzaak tot extra investeringen in salaris en het bestrijden van werkdruk. Er liggen te veel opdrachten in relatie tot de huidige budgetstelling. Er wordt geconstateerd dat het huidige aanbod onvoldoende en vooral ook te laat enig soelaas gaat bieden. Naast toezeggingen spelen er gelijktijdig een aantal bezuinigingen voor het PO-onderwijs, waaronder een zgn. efficiŽntiekorting. Hoezo het onderwijs nog effectiever? Een verhoging van de premie voor het participatiefonds levert vervolgens een gat in de MeerderWeert-begroting op van 110.000 euro, zonder dat daar iets tegenover staat.
Tegelijk wordt de publieke opinie beÔnvloed door halve waarheden. Een rapport over ruimte in regels waarin het lijkt alsof administratieve zaken heel anders kunnen, waarbij de waarheid echt genuanceerder ligt.
Het verwijt aan besturen dat er te weinig geld is gegaan naar salarissen voor leerkrachten, terwijl de budgetten daarvoor absoluut ontoereikend waren.
Beeldvorming van luxe onderwijs-cao-bepalingen bijv. bij ontslag en ziekte, terwijl er voor de vaak chronische overschrijdingen van normjaartaakuren in het onderwijs geen oplossing geboden wordt.†
Ook voor het bestuur van MeerderWeert is de rek eruit en de maat vol. Het bestuur staat onverkort achter de terechte vraag om meer ruimte en budget en de daarvoor bedoelde acties.

Hoe dan ook, het jaar 2017 zit er bijna op. Wij wensen iedereen een goede afsluiting en fijne feestdagen. Op 8 januari 2018 is iedereen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging wordt samen met deze nieuwsbrief verzonden.

H.J.M. (Henk) Jabben,
Lid Raad van Bestuur

Pagina's
Personeel
Pensioenwijzigingen 2018 definitief; ABP-dekkingsgraad op goede weg; AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog; Onderwijsraad uit grote zorgen over Lerarenregister; Pensioenpremie stijgt in 2018; Wijziging wenseninventarisatie; Collectieve zorgverzekering.

Financien
Zorgen in Tweede Kamer over bezuinigingen onderwijsachterstanden; Nieuwe subsidieronde voor muziekonderwijs gestart; Onverantwoord: kabinet bezuinigt toch op onderwijs; Afspraken over sponsoring.

De pen is voor...
Ans Hermans, directeur van IKC Laar, over visitatie.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Aan het woord is Lťon Packbier over het belang van muziekonderwijs.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor IKC Leuken.

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van vijf mensen en wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In het kort een overzicht waar de GMR mee bezig is.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden januari - februari - maart 2018

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.