Nwsbrf 39 November 2018 Nwsbrf nummer 39

Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat, 2018 staat op het punt om uitgeluid te worden.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Er is te veel om alles de revue te laten passeren. Daar krijgen we bij diverse gelegenheden nog ruim de kans voor. Zowel in schools verband, teamverband of privťverband zal iedereen wel een momentje terugkijken en vast weer veel goede voornemens hebben voor het nieuwe jaar.

Het past ons iedereen te bedanken voor inzet en collegialiteit. Het vermelden waard is dat collega's die gebruik hebben gemaakt van mobiliteit, zonder uitzondering, hun grote waardering uitspreken over de manier waarop zij zijn 'opgevangen' op hun nieuwe werkplekken. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Als team de schouders eronder en iedereen op weg helpen, chapeau!

Maar er is nog een hele dikke duim uit te delen. In navolging van het inspectieonderzoek op bestuursniveau hebben drie scholen zich gemeld om 'geÔnspecteerd' te worden voor de kwalificatie 'goed'. Deze waardering wordt gegeven door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan. Basisschool Budschop haalde een ruime 'voldoende'. Toch mooi.
Bijzonder trots zijn we op de ODA-school en Het Palet die beiden wel een 'goed' haalden. Met name voor een school in het speciaal onderwijs is dat zeer uitzonderlijk. Laat de vlaggen en wimpels maar wapperen!

Met deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook een uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Onze nieuwe bestuurder, Patrick Limpens, is daarbij ook aanwezig en stelt zichzelf voor.

Voor iedereen zinvolle kerstdagen, een goede jaarwisseling en tot ziens bij de nieuwjaarsbijeenkomst!

Henk Jabben
Bestuurder MeerderWeert

Pagina's
Personeel
Stijging dekkingsgraad pensioenfonds ABP; AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog; Meer geld voor zijinstromers; Uitnodigingen en evaluatierapportages ArboNed; Huidige subsidieregelingen.

Financien
Over reserves, doelmatigheid en verantwoording; Fusiecompensatieregeling verlengd; Handreiking btw; Reserves samenwerkingsverbanden groeien.

Nieuwe bestuurder Stichting MeerderWeert
Drs. Patrick Limpens start op 1 januari 2019 als voorzitter Raad van Bestuur van Stichting MeerderWeert.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het laatste nieuws.

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis
U heeft nog tot 1 januari om over te stappen!

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden december 2018 en januari en februari 2019

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.