Nwsbrf 44 January 2020 Nwsbrf nummer 44

Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert. 
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden. 

Beste Collega's, 

Het is een onwezenlijke periode. Daar waar wij als onderwijsorganisatie gewend zijn om de brede vorming van onze leerlingen voorop te stellen en daarbij veel sociale interacties met leerlingen en onze omgeving hebben, is het de volksgezondheid die momenteel de hoogste prioriteit heeft en moeten we de sociale contacten juist vermijden. Alles raakt nu ondergeschikt aan de topprioriteit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.  

Als onderwijsorganisatie hebben wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ouders van kinderen in vitale en cruciale beroepen te ondersteunen door de opvang van hun kinderen te garanderen. Ondanks het feit dat de onderwijsfuncties ook onder de categorie 'vitale beroepen' vallen, ligt er naast de verwachting om de opvang te regelen ook de maatschappelijke verwachting om de leerlingen op afstand aan 'het werk' te houden.  

Feitelijk is het vreemd dat het juist de beroepsgroepen onderwijs en vooral de zorg zijn waarop nu stevig geleund wordt. Dit zijn namelijk ook de grootste groepen werknemers waarvoor de afgelopen maanden op geforceerde wijze in Den Haag aandacht moest worden geclaimd in het kader van de werkdruk en de noodzakelijke oplossingen om de scheefgroei in de cao's van de BV Nederland recht te trekken. Ook zie je dat de 'nood' maakt dat normen over richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving kunnen vervagen omdat kerntaken door moeten gaan. Kinderopvangorganisaties en de onderwijsorganisaties worden geacht zeer intensief met elkaar samen te werken terwijl daar in reguliere setting ravijnen van regels en bergen van voorschriften tussen zitten. 

De topprioriteit en feitelijk ook de enige prioriteit ligt nu bij de volksgezondheid. Werkdruk of niet, je ziet dat de vele professionals erg gefocust zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. Hulde, niets dan hulde! 
Het valt echter te hopen dat, wanneer we uiteindelijk weer in wat rustiger vaarwater komen, de superlatieven die nu door de maatschappij en politiek worden uitgesproken ook in concrete oplossingen worden omgezet om de 'ruggengraat' van Nederland te ondersteunen in wat al jaren zo noodzakelijk is: volwaardige cao's voor de vitale en cruciale sectoren. 

Veel succes de komende tijd, in een goede gezondheid en let vooral goed op jezelf en op iedereen in de directe omgeving.

Patrick Limpens,
Bestuurder MeerderWeert      

 

Pagina's
Financien
De Financiële Staat van het Onderwijs 2018; 9 miljoen extra voor zij-instromers; Forse daling aantal WW-uitkeringen in onderwijs; Onderzoek Regioplan: onverantwoord om geld prestatiebox anders te verdelen.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van het team van BS Swartbroek.

De pen is voor...
Bart Smeets van basisscholen De Zonnehof en De Tweesprong

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op één of meerdere scholen. Geef opmerkelijk, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school school eens in de spotlights … Deze keer aandacht voor de samenwerking van integrale kindcentra De Kerneel, De Bongerd en Budschop in Nederweert.

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van een collega en feliciteren drie collega's met hun jubileum.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Lees hier het laatste nieuws uit de GMR

Afscheid leden Raad van Toezicht
Stokjes doorgeven in de Raad van Toezicht

Introductie nieuw lid Raad van Toezicht
Frans Jeurissen, nieuw lid Raad van Toezicht, stelt zichzelf voor.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden maart t/m mei 2020.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.