Personeel

Het voeren van een goed en verantwoord integraal personeelsbeleid is onmisbaar om MeerderWeert en de scholen als lerende organisatie(s) te ontwikkelen. Enerzijds is het voor medewerkers van belang onder goede arbeidsvoorwaarden/omstandigheden en in een professionele werkklimaat te werken terwijl anderzijds de persoonlijke ontwikkeling binnen de doelstellingen van MeerderWeert en de school de ruimte krijgt.
 
Om dit te waarborgen zorgen we binnen MeerderWeert voor:
  • Hoog gekwalificeerd personeel. Een leven lang leren is een vanzelfsprekendheid binnen MeerderWeert. Hierbij tellen niet alleen diploma's, maar ook in de praktijk verworven competenties. Scholen zijn opleidingsinstituten.
  • Directeuren die geregistreerd  en opgenomen zijn in het landelijk erkende register van de Nederlandse Academie voor Schoolleiders.
  • Een effectieve inzet van medewerkers ten behoeve van de scholen en /of MeerderWeert als geheel. In dit kader biedt het inzetten op mobiliteit kansen voor alle medewerkers, inclusief de directeuren.
  • Een goede leer- en werksfeer en een goed werkklimaat waarin medewerkers tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en met plezier werken.
  • De inzet van moderne personeelsinstrumenten (denk aan competenties, persoonlijke ontwikkelingsplannen, de functiemix, mobiliteitsbeleid, e.d.) in het kader van systematisch en integraal personeelsbeleid.  Ook voor leraren streven we opname na in het lerarenregister.