Leerlingenzorg

Je kunt alleen leren in een veilige omgeving. We willen dat alle kinderen zich op onze scholen geborgen en veilig voelen. Onze scholen zijn gastvrij, iedereen  voelt zich welkom. Er is aandacht voor alle betrokkenen en daarom beschouwen we  kinderen en hun ouders of verzorgers als full partner.

Op onze scholen wordt onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind door handelingsgericht te werken. De positieve aspecten en het benutten van kansen en talenten zijn uitgangspunten in het handelen van de leerkrachten. Alle scholen hebben een uitgewerkt zorgprofiel waarin is omschreven welke basiszorg wij bieden en waar de grenzen liggen.
 
Ons onderwijs sluit aan bij de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Door passend  pedagogisch en didactisch handelen stemmen leerkrachten hier op af. Om goed in te kunnen spelen op de verschillen werken we op onze scholen groepsbouwdoorbrekend of in heterogene groepen.
 
We kijken naar kansen, talenten en ontwikkelingsperspectief. We kijken naar wat er nodig is om bepaalde doelen te bereiken. In aanpak, benadering en instructie werken alle betrokkenen constructief en oplossinggericht samen.
 
Met ons onderwijs zorgen we voor goede opbrengsten. Op onze scholen realiseren we resultaten die tenminste op of boven, het landelijke gemiddelde liggen. We halen het beste uit ieder kind. We evalueren en analyseren resultaten regelmatig en systematisch op school en bovenschools niveau.