Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Werving GMR-leden.

Werving GMR-leden

De GMR van MeerderWeert is op zoek naar leerkrachten en ouders die zich willen inzetten voor goed onderwijs.

Inmiddels hebben 3 leerkrachten zich aangemeld. Dat betekent dat we nog op zoek zijn naar 1 leerkracht en 4 ouders. Dan hebben we een gelijk aantal O- en P-geleding van 6-6.

Aanmelden kan via de mail, zie onderstaande flyers voor meer informatie.
Flyer ouders
Flyer leerkrachten