Personeel

Nieuwe Arbodienst; Mobiliteit; CAO-akkoord


Nieuwe Arbodienst Perspectief 

Afgelopen januari zijn we overgestapt naar een andere Arbodienst namelijk Perspectief. Het voordeel van Perspectief is dat zij werken met een verzuimconsultant. Sommigen van jullie hebben misschien al contact gehad met haar, Theodora van Wijk. Zij onderhoudt de contacten met zieke medewerkers en stuurt als nodig door naar de bedrijfsarts. Het contact is telefonisch. Ook na de coronacrisis blijft dit zo. 

Als je al een tijdje ziek bent, heb je misschien gemerkt dat het doorsturen van de dossiers van ArboNed naar Perspectief erg moeizaam verloopt. Voor de bedrijfsarts van Perspectief en voor jezelf is dat mogelijk erg vervelend. Dit gaat snel veranderen, is beloofd door ArboNed. 

Normaal gesproken is er vanuit Perspectief na een paar maanden een kick-off met de directeuren van de stichting. Door corona is dat verschoven naar 4 juni jl.Mobiliteit

De eerste ronde van de mobiliteit is in volle gang. De vacatures zijn dit jaar voor het eerst bij alle medewerkers van Eduquaat en MeerderWeert verspreid. Een goede ontwikkeling. Er zijn veel mensen die gereageerd hebben. Nu wordt er volop gepuzzeld en binnenkort wordt bekend gemaakt wie waar volgend schooljaar aan de slag kan.  

Zoals al aangekondigd komt er nog ruimte bij het IOT en bij NT2- nieuwkomers.  

Bij de tweede ronde van de mobiliteit mogen mensen die mobiliteit hebben aangevraagd, tijdelijk benoemden en externen reageren. Ondertussen zijn er gesprekken gevoerd met mensen die gereageerd hebben op de oproep om bij Eduquaat en MeerderWeert te komen werken. Daar zitten genoeg kanjers bij die graag komen. We krijgen de vacatures gevuld! Best spannend!CAO primair onderwijs/PO-Raad

Op vrijdag 10 januari 2020 hebben de PO-Raad en de vakbonden het cao-akkoord 2019-2020 getekend. Download hier de integrale tekst van de laatste cao (CAO PO 2019-2020). 

https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-primair-onderwijs 

Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mede mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen. 

www.poraad.nl